Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Планиране социални услуги в област Монтана

ВАЖНО! планиране социални услуги в област Монтана

Информираме Ви, че анализът и предложението за Картата на областните и общинските администрации, са публикувани на сайта на АСП и може да свалите 2-та файла от там. Линк към сайта на АСП:

 

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/planirane-na-socialnite-uslugi/

 

Обръщаме внимание, че е от изключителна важност публикуването на  Анализа и предложението за Картата на сайта на Областна администрация и общинските администрации да се осъществи най-късно до обяд на 12.10.2023 г., за да тече едномесечния срок за обществено обсъждане.

Обява за спектакъл

В рамките на проекта на фондация Арте Вива "Спектакли за всяко българско дете - 3", финансиран по Програма за разпространение на Министерство на културата, на 13.10.2023 г. от 11.00 часа, в читалище „Алекси Беремлиев-1926“ с. Якимово, децата на община  Якимово  ще могат да гледат безплатно спектакъла "Привет, магьоснице, и сбогом".  Очакваме ви!

Заповед за промяна на място за гласуване

Общинска администрация Якимово уведомява, че се променя мястото за гласуване, определено със Заповед №115 / 04.09.2023 г.на кмета на община Якимово, за избирателна секция 123800007 в с. Долно Церовене, а именно: вместо в  сградата на бившето ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“, ул.”Йорданка Петкова” № 31, ет.1, ще се гласува в административната сграда на ул.”Йорданка Петкова” №33, ет.1 /сградата на Кооперация Прогрес/.

Заповед № 135/03.10.2023 за промяна на място за гласуване

Текуща информация за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0110-C01 „Топъл обяд в община Якимово “

От  01.11.2022г. на територията на община Якимово се реализира проект „Топъл обяд в община Якимово”, финансиран по договор BG05SFPR003-1.001-0110-C01 на процедура BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд.

Общата цел на проектното предложение е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване.

Специфичните цели на проекта са:

- осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

- прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица.

продължава>

Страница 4 от 126

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat