Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на Oбщина Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово обявява Обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на Oбщина Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана”

Обявление

Решение


 

Документация за участие в открита процедура с предмет: „Сметосъбиране и сметизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на oбщина якимово до мястото на обезвреждане – Регионално депо гр. Монтана “

 Техническа спецификация

Образци

Методика за оценка на офертите

Проекто - Договор

Други

Разяснения във връзка с процедурата

Резултатите от оценяване на техническото предложение на участника в процедурата

Решение № 3/18.03.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на Oбщина Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана”

Протокол № 1/16.02.2016 г. за избор на изпълнител чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на Oбщина Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана”

Протокол № 2 на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на Oбщина Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана”

 

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Профил на купувача 2016 Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на Oбщина Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat