Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект: "Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово обявява Обществена поръчка по реда на чл.14, ал.1 от ЗОП с предмет „Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект: "Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово"


 

Обявление

Решение

Разяснения във връзка с постъпили въпроси по откритата процедура за избор на изпълнител по ЗОП с предмет: "Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект "Благоустройство на уличната мрежа в с. Якимово, община Якимово""

Резултати от разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците

Документи по приключване на процедура - „Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект:"Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово"

Протокол № 1 на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура "Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект:"Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово"

Протокол № 2 на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура "Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект:"Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово"

Протокол № 3а на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура "Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект:"Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово"

Протокол № 3б на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура "Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект:"Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово"

Решение № 6/21,04,2016 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект: "Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово"

 

Уведомление за събиране на оферти по пpoeкт ,,Благоустрояване /рехабилитация/ на уличната мрежа на с. Якимово, общ. Якимово "

Оферта от "Домоплан" ЕООД, гр. София

Оферта от "Гео Актив Инвест" ООД, гр. София

Оферта от "Никмар - София" ЕООД, гр. София

Прикачени файлове:
Изтегли файла (10_Prilozenie_7.doc)СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ[ ]37 Kb
Изтегли файла (11_Prilozenie_8_51ZOP.doc)СПИСЬК на ключовите експерти, които ще извършват дейностите[ ]38 Kb
Изтегли файла (13_Prilojenie_9_deklaracia podizpalnitel.doc)ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки[ ]39 Kb
Изтегли файла (14_Prilojenie_9А_deklaracia ot podizpalnitel.doc)ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител[ ]40 Kb
Изтегли файла (15_Prilozenie_10_Deklaraciq_56,al 1, t 11.doc)Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществени поръчки[ ]36 Kb
Изтегли файла (16_Prilojenie_10a_Deklaracia za priemane usloviata na dogovora.doc)ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки[ ]35 Kb
Изтегли файла (17_Prilojenie_11_Obrazec na Techn. Offer.doc)ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ[ ]56 Kb
Изтегли файла (18_ Prilojenie_12_Obrazec na Predlagana cena.doc)ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ[ ]46 Kb
Изтегли файла (19_Prilojenie_13_PROEKTO_ DOGOVOR.doc)ДОГОВОР ЗА УСЛУГА[ ]98 Kb
Изтегли файла (1_Ukazanija_new-PROEKT-1.doc)УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА [ ]214 Kb
Изтегли файла (2_Metodika za ocenka_2-1.doc)МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ[ ]80 Kb
Изтегли файла (3_Tehn.Zadanie_Proektirane_Ulitsi_Yakimovo.doc)ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за изготвяне на Технически проект[ ]61 Kb
Изтегли файла (4_Prilojenie_1_Spisak dok..doc)СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА[ ]68 Kb
Изтегли файла (5_Prilojenie_2_Admin.svedenia.doc)АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ за участие в открита процедура [ ]52 Kb
Изтегли файла (6_Prilojenie_3_Obrazec na offerta.doc)ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА[ ]57 Kb
Изтегли файла (7_Prilojenie 4_Deklaraciq_47_al_9.doc)Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки [ ]49 Kb
Изтегли файла (8_Prilojenie_5_deklaracia za usloviata na porachkata.doc)ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с условията на поръчката[ ]36 Kb
Изтегли файла (9_Prilojenie_6- dekl.57, al.7.DOC)Д Е К Л А Р А Ц И Я 1 за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7[ ]56 Kb
opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Профил на купувача 2016 Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект: "Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat