Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Изготвяне на Заявления за кандидатстване по Мярка М07

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово, обл. Монтана обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава Осма”А” от Закона за обществени поръчки с предметИзготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи, необходими на община Якимово за кандидатстване по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”


 

Линка към поканата в АОП - http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052653

Всички необходими документи по тази обществена поръчка може да изтеглите ТУК

Договор с изпълнител 

Протокол на комисията за оценка на офертите

You are here: Профил на купувача 2016 Изготвяне на Заявления за кандидатстване по Мярка М07
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat