Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, за “Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Читалище “Алекси Беремлиев-1926“,с. Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

Публично състезание с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ ПО ПРОЕКТ ЗА “Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Читалище “Алекси Беремлиев-1926“ – с. Якимово, общ. Якимово ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г., номер на поръчката №У -1 / 20.07.2016 г

Номер на процедурата АОП е 00962-2016-0004


 

Обявление

Решение

Техническа спецификация

Методика за определяне на комплексната оценка критерии за възлагане на поръчката

Документация за публично състезание за възлагане на обществена поръчка

Образци на документи

Проекто - договор

 

Съобщение за отваряне на оферти

Протокол № 1 за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти

Протокол № 2 за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти

Решение за избор на проектант

 

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Профил на купувача 2016 Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, за “Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Читалище “Алекси Беремлиев-1926“,с. Якимово
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat