Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Текущи проекти

Е-мейл Печат ПДФ
Към настоящия момент Община Якимово работи съвместно с други общини  по следните проекти:
  •  "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Общините Бойчиновци и Якимово" по Програмата за развитие на селските райони, подмярка 431-2, по подхода «Лидер»
  •  "Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга” по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на  електронното управление”- Бенефициент по проекта е община Брусарци,а целевите групи са общинските администрации и администрациите в кметствата на общините Брусарци и Якимово
  •  "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление” – по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І – „Добро управление” , приоритет 1.2.”Прозрачна и почтена държавна администрация” – Бенефициент по проекта е община Оряхово ,а  общинските администрациии, общинските съветници, служителите и кметовете на кметства, гражданите и представителите на бизнеса от общините Оряхово, Якимово, Мизия, Бяла Слатина и Борован  са целевите групи
You are here: Проекти по ЕП Текущи проекти
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat