Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово обявява нова поръчка: СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА OБЩИНА ЯКИМОВО ДО МЯСТОТО НА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ – РЕГИОНАЛНО ДЕПО ГР. МОНТАНА

Обявление за поръчка (.pdf)

Решение за откриване на процедура (.pdf)

Образци на документи (.docx)

Документация за участие (.docx)

Техническа спецификация (.doc)

Методика за оценка на офертите (.doc)

Проект на договор (.doc)

Единен европейски документ (.zip)

 

Решение за удължаване срока за подаване на оферти (.pdf) 

Съобщение за отваряне на ценовите предложения в офертите (.pdf)

 

Протокол №1/12.05.2020 от публично заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (.pdf)

Протокл №2/29.06.2020 за оценка на офертите (.pdf)

Решение за избор на изпълнител (.pdf)

Договор (.pdf)

 

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Профил на купувача СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat