Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Текуща информация за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0110-C01 „Топъл обяд в община Якимово “

Е-мейл Печат ПДФ

Кмета на община Якимово – д-р Георги Георгиев подписа Анекс по проект „Топъл обяд в община Якимово”, финансиран по договор BG05SFPR003-1.001-0110-C01 на процедура BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд.

Проектът се изпълнява на територията на община Якимово от 01.11.2022г., като към настоящия момент 59 лица, отговарящи на условията за допустимост, са получавали топъл обяд ежедневно, в работни дни.

Общата цел на проектното предложение е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване.

продължава>

Текуща информация за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0110-C01 „Топъл обяд в община Якимово “

Е-мейл Печат ПДФ

От  01.11.2022г. на територията на община Якимово се реализира проект „Топъл обяд в община Якимово”, финансиран по договор BG05SFPR003-1.001-0110-C01 на процедура BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд.

Общата цел на проектното предложение е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване.

Специфичните цели на проекта са:

- осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

- прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица.

продължава>

Обявление за провеждане на подбор на лица, които ежедневно работят с безработни лица

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово

Във връзка с изпълнение на Договор BG05SFPR002-2.005-0001-C01 “Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Якимово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ЛИЦА, КОИТО ЕЖЕДНЕВНО ДА РАБОТЯТ С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ПРОЕКТА - безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни над 50-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; малцинства, вкл. маргинализирани общности като ромите.

 

CV

Обявление

Заявление

 

 

Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още три месеца

Е-мейл Печат ПДФ

На 03.04.2024г. Кмета на община Якимово – г-н Георги Георгиев сключи допълнително споразумение към договор BG05SFPR002-2.001-0071-С03 с наименование „Грижа в дома в община Якимово“. Проектът се финансира по процедура  BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Актуалният период на изпълнение на проекта е от 01.01.2023г. до 01.08.2024г., като бюджетът му е на обща стойност  230 776.98 лева, включващо  196 160.43 лева европейско съфинансиране и  34 616.55 лв. национално съфинансиране.

продължава>

Страница 1 от 18

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ЕП
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat