СЪОБЩЕНИЕ

Печат
Информация от Регламент на Европейския парламент за насърчаване свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за предоставяне на някои официални документи