Детска градина Слънчице - бюджет и отчети

Печат

2021 год.

Утвърден бюджет

Обща справка

Отчета към 31.03.2021 г.

Обяснителна записка, относно изпълнение на бъджета за първото тримесечие

Отчет на разходите за третото тримесечие към 30.09.2021 г.

 

2019 год.

План на бюджет

Отчет към 31.03.2019

Отчет към 30.06.2019

Отчет към 30.09.2019