Изменение на ПУП

Печат
Заповед № 6/22.01.2020 г. на Кмета на община Якимово за одобряване на изменение на ПУП за регулация