Разработен проект за изменение на ПУП

Печат

На вниманието на всички заинтересовани лица

Община Якимово Ви уведомява, че е разработен проект за изменение на ПУП