Изграждане на две нови въздушни електропроводни отклонения, свързани с разширение на газопреносната инфраструктура

Печат
Във връзка с искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, предоставяме информация по приложение №2, съгласно чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС