Заповед за спечелил търг

Печат

Заповед № 175/03.11.2017 г. на Кмета нОбщина Якимово, с която определя спечелил търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект - частна общинска собственост