Спечелил публичен търг

Печат

Заповед №13/02.02.2018 г. на Кмета на община Якимово, с която определя спечелил публично оповестен търг за отдаване под наем за срок от 1 година на обект - публична общинска собственост: част от помещение в Читалищен дом