Спечелил публичен търг

Печат

Заповед № 27 от 06.03.2018 г. на д-р Георги Георгиев, Кмет на Община Якимово, с която определя спечелилия публичен търг с явно наддававе на имот - частна общинска собственост