Търг продажба и наем м. Април

Печат

ОБЩИНА ЯКИМОВО ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба и отдаване под наем на имоти –  частна общинска собственост