Регистър по чл. 72, ал.7 за землище Якимово, община Якимово

Печат
Регистър по чл. 72, ал.7 за землище Якимово, община Якимово