Спечелил публичен търг - Павилион

Печат

Заповед № 227/05.11.2019 на ВРИД Кмет на г-н Владов, с която определя спечелилия публичен търг за продажба ва вещ - частна общинска собственост, Едноетажна сглобяема сграда