Търг за продажба на частна общинска собственост на 02.04.2012 г.

Печат

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА

3640 с.Якимово,ул. „Европа” № 8

на основание Решение № 59 от Протокол № 4 / 10.02.2012г.. на ОбС Якимово и Заповед №   39 от 13. 03. 2012 г. на кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на следния поземлен  имот – частна общинска собственост

(целия текст на документа може да прочетете в прикачения файл)
Прикачени файлове:
Изтегли файла (chastna_02.04.2012_.pdf)chastna_02.04.2012_.pdf[ ]160 Kb