Състав

Печат

 

Председател на Общинския съвет

Деян Боянов Георгиев

Общински съветници

1.Любослав Любенов Георгиев

2.Николай Йорданов Младенов

3.Антон Зарков Ангелов

4.Славчо Теофилов Савов

5.Венцислав Валериев Методиев

6.Иван Бориславов Иванов

7.Владислав Иванов Иванов

8.Светослава Александрова Славчева

9.Радослав Къцов Цветанов

10.Трайко Венков Георгиев