Постоянни комисии

Печат

  Постоянните комисии на общинския съвет са:

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАСИ, ИКОНОМИКА И НОРМАТИВНА УРЕДБА 

1.Райчо Цветанов Рангелов-председател

2.Евгени Филипов Ангелов

3.Надя Ценкова Иванова

4.Славчо Теофилов Савов

5.Владислав Иванов Иванов

6.Васил Антимов Григоров

7.Антон Зарков Ангелов

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, СПОРТА, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

1.Славчо Теофилов Савов-председател

2.Деян Боянов Георгиев

3.Найден Серафимов Колчов

4.Надя Ценкова Иванова

5.Антон Зарков Ангелов

6.Андриан Руменов Михайлов

7.Евгени Филипов Ангелов

 

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,ПЪТНА СЕЛИЩНА МРЕЖА,ОКОЛНА СРЕДА И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

1.Деян Боянов Георгиев- председател

2.Райчо Цветанов Рангелов

3.Найден Серафимов Колчов

4.Владислав Иванов Иванов

5.Васил Антимов Григоров

6.Андриан Руменов Михайлов