Правилник

Печат

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Якимово неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация