Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на община Якимово

Печат

logo_17.04.2019

Община Якимово обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет „Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на община Якимово в изпълнение на проект – „Интеграция на уязвими групи в община Якимово“

Обява (.pdf) Публикувано на 23.05.2019 г.

Технически спецификации (.doc) Публикувано на 23.05.2019 г.

Условия за участие (.doc) Публикувано на 23.05.2019 г.

Образци за участие (.doc) Публикувано на 23.05.2019 г.

Договор за доставка (.doc) Публикувано на 23.05.2019 г.

 

ПРОТОКОЛ по чл. 97, ал.4 от ППЗОП за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти(*.pdf) Публикувано на 11.06.2019 г.

Съобщение до участниците за публикуван протокол (.pdf) Публикувано на 15.07.2019 г.

Договор за доставка (.pdf) Публикувано на 16.07.2019 г.