ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” В С.ЯКИМОВО, ОБЩИНА ЯКИМОВО

Печат

ОБЩИНА ЯКИМОВО

обявява обществена поръчка за строителство с предмет:  „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” В С.ЯКИМОВО, ОБЩИНА ЯКИМОВО

Заповед № 117/20.06.2019 на Кмета на Община Якимово за провеждане на обществена поръчка

Обява

Указания към участниците

Образци на документи

КСС

Проект на договор

Технически проект - част Пожарна безопасност

Технически проект - част Архитектурна

Технически проект - част Електрическа

Технически проект - част Конструктивна

Заповед № 129/02.07.2019 на Кмета на община Якимово за удължаване срока за получаване на оферти (.pdf)

Информация за удължаване срока за получаване на  оферти (.pdf)

 

Протокол от работата на комисията (.pdf)