Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци

Печат

ПОКАНА

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за реализиране на СМР на обект: „Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци, община Якимово"

Покана

Оферта

Количествено-стойностна сметка