Бюджет 2017 год.

Печат

Уведомление от Кмета на Община Якимово (.pdf) (10.02.2017 г.)

Бюджет 2017 (.pdf) (09.02.2017 г.)

Решение 162 за приемане бюджета на община Якимово (.pdf) (25.01.2017 г.)

Проект на бюджет 2017 (.pdf) (04.01.2017 г.)