Бюджет 2018 год.

Печат

Бюджет 2018 (.pdf) (15.02.2018 г.)

Препис от Решение на Общински съвет (.pdf) (15.02.2018 г.)

Докладна записка от д-р Георги Георгиев, Кмет на Община Якимово, относно: Внасяне за обсъждане и приемане на Общински бюджет за 2018 г. (.pdf) (15.02.2018 г.)

Покана за обсъждане Бюджет 2018 (.pdf) (05.12.2018 г.)