Бюджет 2019 год.

Печат

Бюджет 2019  (.pdf) (05.03.2019)

Препис от Решение на Общински съвет (.pdf) (18.02.2019 г.)

Докладваща записка от д-р Георги Георгиев, Кмет на Община Якимово, относно: Внасяне за обсъждане и приемане на Общински бюджет за 2019 г. (.pdf) (18.02.2019 г.)

Покана за обсъждане Бюджет 2019 (.pdf) (08.01.2019 г.)