Бюджет 2020 г.

Печат

Покана за обсъждане на бюджет 2020 (.pdf) (02.01.2020 г.)

Докладна записка от д-р Георги Георгиев, Кмет на Община Якимово, относно: Внасяне за обсъждане и приемане на Общински бюджет за 2020 г. (.pdf) (24.01.2020 г.)

Приложение към Докладна записка (.pdf) (24.01.2020 г.)

Препис от Решение на Общински съвет (.pdf) (09.02.2020 г.)