Публична покана за обществена поръчка "Изработване на Общ устройствен план на община Якимово”

Печат

Община Якимово обявява публична покана за Изработване на Общ устройствен план на община Якимово”