Финансов отчет 2019

Печат

Отчет за изпълнение на бюджета 01.2019 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 02.2019 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 03.2019 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 04.2019 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 05.2019 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 06.2019 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 07.2019 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 08.2019 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 09.2019 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 10.2019 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 11.2019 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 12.2019 г. (* .rar)


Тримесечен отчет към 31.03.2019 (* .rar)

Тримесечен отчет към 30.06.2019 (* .rar)

Тримесечен отчет към 30.09.2019 (* .rar)

Тримесечен отчет към 31.12.2019 (* .rar)


Годишен отчет РА (.pdf)

Годишен отчет КСФ (.pdf)

Годишен отчет ДЕС (.pdf)

Годишен отчет ДМП (.pdf)

Годишен отчет Бюджет (.pdf)

Годишен отчет Чужди средства (.pdf)

Баланс към 31.12.2018 г. (.pdf)

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2018 г. (.pdf)