Ремонт на общински пътища и улици

Печат

Община Якимово, обл.Монтана обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава Осма”А” от Закона за обществени поръчки с предмет: "Ремонт на общински пътища и улици"


 

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с ID 9052614 на 13.04.2016 г.

Линк към поканата в сайта на АОПhttp://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052614

Всички необходими документи по тази обществена поръчка може да изтеглите ТУК

Други:

Отговори по постъпили въпроси