Създаване на условия за столово хранене на учениците от СУ "Д-р Петър Берон"

Печат

Покана за събиране на оферти от Община Якимово с предмет "Създаване на условия за столово хранене на учениците от СУ "Д-р Петър Берон" с. Якимово" в обособени позиции

Обява

Документация

Разяснение по чл. 189 от ЗОП


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

УДЪЛЖАВАНЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

 

Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите