2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Печат

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

  • Услуга:
    • 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

      Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
  • На основание на:
    • Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
SO-GRAO-12_v1.11_1-page-001