Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Текуща информация за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0079-C06 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

 

Текуща информация за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0079-C06 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

 

       На 17.06.2022г. кмета на ОБщина Якимово – Георги Георгиев, сключи допълнително споразумение за изпълнение на проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансиран по приоритетна ос BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”.

продължава>

КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Социално -икономическо развитие и териториално-селищно устройство”

Община Якимово, с. Якимово, ул. “Европа” № 8, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 62/14.06.2022 г. на Кмета на Община Якимово,

 ОБЯВЯВА КОНКУРС 

за длъжността

ДИРЕКТОР на дирекция „Социално -икономическо развитие и териториално-селищно устройство” - висш държавен служител

Длъжностно ниво по КДА –Ръководно ниво 6Б

продължава>

КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Бюджет ,обществени поръчки и административно обслужване”

Община Якимово, с. Якимово, ул. “Европа” № 8, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 61/14.06.2022 г. на Кмета на Община Якимово,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността

ДИРЕКТОР на дирекция „Бюджет ,обществени поръчки и административно обслужване ” - висш държавен служител

Длъжностно ниво по КДА –Ръководно ниво 6Б

продължава>

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Относно: Приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба за „Реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи на територията на община Якимово“, изработена на основание чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) приета с Решение  № 315 от Протокол № 39 от 31.03.2010 г. на Общински съвет – Якимово.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действията на институциите, Община Якимово уведомява всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Якимово, се приемат писмени предложения и становища, относно Проект на Наредба за „Реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи на територията на община Якимово“,  изработена на основание чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и доклад/мотиви относно приемането й на адреса на Община Якимово, с. Якимово, ул.Европа №8 или на официалния e-mail.

Проект на Наредба

Доклад

Мотиви

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Относно: Приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди от чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Якимово, приета с Решение  № 480 от Протокол № 50 от 27.04.2015 г. на Общински съвет – Якимово.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действията на институциите, Община Якимово уведомява всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Якимово, се приемат писмени предложения и становища, относно Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Якимово и доклад/мотиви относно приемането й на адреса на Община Якимово, с. Якимово, ул.Европа №8 или на официалния e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Проект на наредба

Доклад 

Мотиви

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА А НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Относно: Приемане на проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Якимово и реда за издаване на сертификат на инвестиции КЛАС В по реда на чл. 22з, ал. 1 и чл. 22и от Закона за насърчаване на инвестициите.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действията на институциите, Община Якимово уведомява всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Якимово, се приемат писмени предложения и становища относно Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Якимово и реда за издаване на сертификат на инвестиции КЛАС В, относно приемането й на адреса на Община Якимово, село Якимово, ул. „Европа” № 8  или на официалния e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Проект на Наредба

Доклад

Мотиви

Страница 5 от 99

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat