Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Заповед, с която се разрешава на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” да изработи проекти за ПУП за всички имоти, засегнати от новопроектираното трасе на железопътен участък „Мездра – Медковец“

Заповед № РД-02-15-88/23.06.2023 г., с която се разрешава на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” да изработи проекти за подробен устройствен план (ПУП) за всички имоти, засегнати от новопроектираното трасе на железопътен участък „Мездра – Медковец“ (включително имоти, засегнати от трасетата на новите и подлежащите на изместване мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура) съгласно утвърденото задание за изработване на ПУП и изменение на ПУП (ИПУП) и приложената ситуация- опорен план, неразделна част от него.

Задание

Заповед

Опорен план

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

1 бр. „координатор”

Минимални изисквания: средно образование

Характер на работата: организира дейността по предоставяне на услугите така, че да осигури качество на живот, което да гарантира пълноценното развитие и социално включване на всеки потребител чрез предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа. Планира, координира и организира подбор, обучение, супервизия и развитие на наетите лица. Следи за разработването и правилното съхраняване на документацията, отнасяща се до функционирането на услугата в съответствие с нормативните изисквания. Осъществява мониторинг на дейността; следи за избягване дублирането на дейности, разпределя задачи и отговорности между участващите в интегрираните услуги лица, осъществява обратна връзка с екипа, както и между него и потребителите.

Вида на договорите с наетите лица ще бъде трудов. В хода на провеждане на интервюто ще се уточнят възможностите за наемане на лицето на съответното работно време – пълно или непълно.

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю
продължава>

Страница 6 от 124

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat