Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Решение на РИК Монтана относно мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, да гласуват и да се придвижват в изборния ден

Решение №97 - НС от 21.03.2023 на РИК Монтана относно: оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, да гласуват и да се придвижват в изборния ден на територията на Област Монтана по общини в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Линк : https://rik12.cik.bg/ns202304/decisions/97/2023-03-21

Разяснителна кампания

1.       Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина 

Линк    https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign/video

2.       Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри

Линк  https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign/subtitles-video

3.       Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

Линк https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign/audio

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на имот – частна общинска собственост

ОБЩИНА ЯКИМОВО на основание Решение № 245 от Протокол № 49 / 30.01.2023г., на ОбС  Якимово и Заповед № 29 от 15. 03. 2023 г. на кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за продажба  на имот –  частна общинска собственост

 

Наименование

Площ

кв.м или дка

Начална

Тр.цена/лв.

Депозит

Лв.

1.

Площадка строителни материали. Застроена площ ПИ №000752 от землището на с. Якимово

10,000 дка

654.00 кв. м.

 

70983.00

 

7098.30

Търгът ще се проведе на 31.03.2023 г. от 13.00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 19.04.2023 г. от 13.00ч.

Депозитът се  внася по набирателната сметка на общината IBANBG46UBBS80023300126931, BIG-UBBSBGSF ОББ  Монтана до 13.00 ч на 30.03.2023 г., съответно до 13.00 ч. на 18.04.2023г

Определям стъпка за наддаване в размер на 5% от първоначалната  тръжна цена на обекта.

Обектите са открити, има свободен достъп до тях и оглед може да се извършва до 11.00ч. на 30.03.2023 г. , съответно до 11.00 ч. на 18.04.2023г., след представяне на документи за закупени тръжни книжа.

Тръжните книжа на стойност 10.00 лв., които не се възстановяват, ще се получават до 10.00 ч. на 30.03.2023г ., съответно до 10.00 ч. на 18.04.2023г, в звено МДТ на общината – Център за информационно обслужване на гражданите, ул. „Европа” № 8, ет.1.

Заявления за участие да се приемат до 15.00 ч. на 30.03.20237 г. в деловодството на общината - Център за информационно обслужване на гражданите, съответно до 15.00 ч. на 18.04.2023 г.

 За информация – тел.: 09742/ 99-02 и 0882026493

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМА ЗА 1 БР. ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Якимово по проект „Грижа в дома в община Якимово” по процедура „BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМА ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ

1 бр. „ домашен помощник “

Страница 10 от 126

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat