Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители  на 9 юни 2024 г., Община Якимово  уведомява, че в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация и в административните сгради на кметствата на общината  ще бъде организирано дежурство от 9,00 до 17,00 часа на 24.05.2024 г. и 25.05.2024 г. за подаване на заявление за гласуване:

-          по настоящ адрес;

-          на друго място - от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и на РИК, както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК.

-          с подвижна избирателна кутия - от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение

Обявление за провеждане на подбор на лица, които ежедневно работят с безработни лица

Община Якимово

Във връзка с изпълнение на Договор BG05SFPR002-2.005-0001-C01 “Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Якимово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ЛИЦА, КОИТО ЕЖЕДНЕВНО ДА РАБОТЯТ С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ПРОЕКТА - безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни над 50-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; малцинства, вкл. маргинализирани общности като ромите.

 

CV

Обявление

Заявление

 

 

Страница 2 от 130

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat