Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Сметосъбиране и сметоизвозване натвърди битови отпадъци от населените места на Община Якимово до място на обезвреждане – регионално депо гр.Монтана

СЪОБЩЕНИЕ

До

всички заинтересовани лица и участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване натвърди битови отпадъци от населените места на Община Якимово до място на обезвреждане – регионално депо гр.Монтана”

Решение № 3/18.03.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на Oбщина Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана”

Протокол № 1/16.02.2016 г. за избор на изпълнител чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на Oбщина Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана”

Протокол № 2 на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на Oбщина Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана”

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК


Обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за ОДЗ „Слънчице“ с. Якимово

Обществена поръчка по реда на Глава 8А от ЗОП с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за ОДЗ „Слънчице“ с. Якимово с филиали  ЦДГ с. Комощица, ЦДГ с. Дългоделци и ЦД Групи с. Долно Церовене .

 № на поканата в регистъра на АОП е 9051268 - http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051268

Цялата документация по тази обществена поръчка може да изтеглите ТУК

 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До

всички заинтересовани лица и участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване натвърди битови отпадъци от населените места на Община Якимово до място на обезвреждане – регионално депо гр.Монтана”

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отваряне на ценовите оферти на участниците ще се проведе на 11.03.2016г. от 11.00часа в заседателната зала на сградата на общинска администрация- Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8

Резултатите от оценяване на техническото предложение на участника в процедурата са както следва:

1.„Астон Сервиз“ ООД  - 100 точки

Дата: 08.03.2016г.

 Константин Владов,  Председател на комисия

Документите по тази процедура може да видите ТУК

Списък с пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища в община Якимово

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящата процедура по разпределяне на общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в „Интегрирана информационна система” на БАБХ предоставяме на Вашето внимание списък с пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища в община Якимово

Вижте списъка ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение във връзка с услугата "Личен асистент" може да прочете ТУК

Страница 102 от 131

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat