Община Якимово

официален сайт

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Обява за публичен търг с явно наддаване на частна общинска собственост

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА

ул. „Европа” № 8

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и чл.39,ал.1   от ЗОС,чл.63, ал.1-4  и чл.64,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Якимово ,  Решение №238 от Протокол №20/27.03.2013 г.  и Решение №250 от Протокол №22/25.04.2013 г. на ОбС  Якимово и Заповед № 64 от 04.06.2013 г.на кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, които може ад видите в прикачения файл
Прикачени файлове:
Изтегли файла (obqvq_naem_06.2013г.pdf)Обява[ ]193 Kb

Тарифа за базовите стойности за наем на земеделски земи в зависимост от начина им на трайно ползване

ОБЩИНА  ЯКИМОВО , ОБЛАСТ  МОНТАНА

 

Т А Р И Ф А

за  базовите  стойности за  наем на  земеделски  земи в зависимост от  начина  им  на  трайно  ползване

продължава>

Публична покана за обществена поръчка ":„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А12-22-22/12.04.2013 г. „Повишаване на капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”"

Номера на публичната покана по настоящата процедура на сайта на Агенцията за обществени поръчки е № 9016059. Публичната покана можете да изтеглите от ТУК

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Obrazec_10_Dekl._razpolojenie_kluchov_ekspert.doc)Декларация за разположение на ключов експерт[ ]45 Kb
Изтегли файла (Obrazec_11_Deklaracia_priemane klauzi dogovor.doc)Декларация за приемане условията на Проекто-договора[ ]47 Kb
Изтегли файла (Obrazec_12_Tehnichesko predlozenie.doc)Техническо предложение[ ]75 Kb
Изтегли файла (Obrazec_1_Obshta oferta.doc)Оферта за изпълнение на обществена поръчка, възложена на основание чл.14, ал.4, [ ]80 Kb
Изтегли файла (Obrazec_2_Dekl.zapoznatost_s_poruchkata.doc)Декларация за запознатост с поръчката[ ]53 Kb
Изтегли файла (Obrazec_3.1_Dekl.47_ZOP.doc)Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 [ ]64 Kb
Изтегли файла (Obrazec_3.2_Dekl.47_ZOP.doc)Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 [ ]67 Kb
Изтегли файла (Obrazec_4_Dekl._za_podizpulnitel.doc)Декларация за подизпълнител[ ]54 Kb
Изтегли файла (Obrazec_5_Dekl._ot_podizpulnitel.doc)Декларация от подизпълнител[ ]49 Kb
Изтегли файла (Obrazec_6_informacia_za_oborot.doc)Информация за общия оборот и оборота от извършените услуги, сходни с поръчката[ ]47 Kb
Изтегли файла (Obrazec_7_spisak obuchenia.doc)Списък на на организирани и проведени обучения[ ]58 Kb
Изтегли файла (Obrazec_8_Spisak_nа_eksperti.doc)Списък на експерти, предлагани от участника за изпълнение на поръчката[ ]59 Kb
Изтегли файла (Obrazec_9_CV_kliuchov_ekspert.doc)Автобиография на ключов експерт[ ]53 Kb
Изтегли файла (tom 1_Ukazania_za_uchastie_rev.doc)Том 1 - Указания за участие[ ]247 Kb
Изтегли файла (Tom 2_Tehnicheska specifikacia Якимово.doc)Том 2 - Техническа спецификация[ ]152 Kb
Изтегли файла (Tom 3_Proekt na dogovor_rev.doc)Том 3 - Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка[ ]162 Kb
Изтегли файла (Tom 3_Zaglavna.doc)Том 3 - Заглавна[ ]82 Kb
Изтегли файла (Tom 4_Zaglavna.doc)Том 4 - Заглавна Образци[ ]83 Kb

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

„ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, ЕИК 201355554, седалище и адрес на управление: Република България, гр. София - 1303, ул. „Три Уши“ № 8

На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република  България”

Срещата ще се проведе на: 04.07.2013 г. от 15,00 часа в с. Якимово, Читалище "Алекси Беренлиев", Зала.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден на следните места:

 • Сградата на МОСВ – гр. София - 1000, ул. Уилям Гладстон” № 67
 • Офисът на възложителя „Южен поток България” АД – гр. София, ул. „Три уши“ № 8 от 09,00 до 18,00 часа. Обществен достъп до документацията за ОВОС ще бъде осигурен  на официалния интернет сайт на следния електронен адрес:

http://www.south-stream.info/

 • Сградата на РИОСВ – гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4
 • Сградата на Община Якимово: с. Якимово, ул. "Европа" № 8, ет.2, ст. № 12, Кабинет Заместник кмет, в рамките на работното време на общината.

 Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес:

www.moew.government.bg/ключова тема Натура 2000

Писмени становища могат да се предоставят в офиса на възложителя „Южен поток България” АД – гр. София, ул. „Три уши“ № 8, както и в общината, на мястото за предоставяне на достъп, обявено по-горе  или на срещата за обществено обсъждане.

 За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Ради Рандев – тел. : + 359 (2) 421 72 50 ; Павлинка Йончева – тел. + 359 (2) 421 72 51

 

 

ЗАПОВЕД № 51/10.05.2013 г.

ЗАПОВЕД № 51/10.05.2013 г.

на Кмета на Община Якимово, която отменя Заповед № 41/26.03.2013

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Picture 019.jpg)ЗАПОВЕД № 51/10.05.2013 г.[ ]221 Kb

ОБЯВА

ОБЯВА

от З.П. Валери Методев Найденов

във връзка с инвестиционно предложение "Закупуване на трактор с прикачен инвентар"

Страница 126 от 131

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat