Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Обява за откриване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Якимово, обл.Монтана, ул. „Европа” №8, телефон:  0882991900, факс 097429900, e- mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. на основание  чл.20  от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)  и в изпълнение на Решение № 70 от Протокол № 06 / 30.03.2012 год. на Общинския съвет – Якимово и Заповед №184/12.11.2012 г 

Открива конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници

1. Предмет на конкурса: Възлагане на обществен превоз на

пътници по автобусни линии при следните утвърдени маршрутни разписания:

 

1.1 Маршрутно разписание 112301 : Якимово – Комощица – АГ Лом  с час на тръгване 7.30ч. Линията ще се изпълнява без събота и неделя.

1.2 Маршрутно разписание 117103 : Якимово 1 – Дългоделци – Долно Церовене – Вирове – АГ Монтана с час на тръгване 11.16ч. Линията ще се изпълнява без събота и неделя.

1.3 Маршрутно разписание 116501: Якимово 1 –  Якимово 2 – Якимово 3- Черни връх - Вълчедръм с час на тръгване 07.10 ч. Линията ще се изпълнява без събота и неделя.

1.4 Маршрутно разписание 116502 : Якимово 1 –  Якимово 2 – Якимово 3- Черни връх - Вълчедръм с час на тръгване 11.36ч. Линията ще се изпълнява без събота и неделя.

1.5 Маршрутно разписание 117102 : Якимово 1- Дългоделци – Долно Церовене – Вирове – АГ Монтана с час на тръгване 08.11ч. Линията ще се изпълнява без събота и неделя.

1.6 Маршрутно разписание 117104 : Якимово 1- Дългоделци – Долно Церовене – Вирове – АГ Монтана с час на тръгване 12.25ч. Линията ще се изпълнява без събота и неделя.

2. Срок  за изпълнение на превозите:

Срок  - 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществения превоз на пътници с Община Якимово.

3. Изисквания към кандидатите:

- Да са физически или юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България;

- Да притежават автобуси, отговарящи на изискванията на чл. 37 от Наредба № 2 от 15 март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, като участват минимум с един основен автобус за изпълнение на разписанието и една резерва. В деня на заседанието на комисията, основният автобус и резервният да бъдат представени на паркинга пред Общинска администрация Якимово.

- Други изисквания описани в конкурсната документация.

-  Не се допуска до участие кандидат с нередовни документи, както и представяне на такива допълнително след отварянето на пликовете;

4.Крайният срок за приемане на предложенията за участие, комплектовани с изискуемите документи, е до 16.00 часа на 14.12.2012 г. в административният център за обслужване на клиенти на Община Якимово, ул.” Европа” № 8, като документацията се закупува от касата на Община Якимово и е на стойност – 30.00 лева.

5. Конкурсът ще се проведе на 17.12.2012 г. в Заседателната зала в сградата на Община Якимово от 11.00 ч.

При неявяване на кандидат или при явяване само на един кандидат, който не отговаря на предварително обявените условия, втора дата за провеждане на конкурса е 28.12.2012 г., на същото място, условия и час.

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини Обява за откриване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat