Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА  ЯКИМОВО

Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Якимово BG05M9OP001-2.002-0284-C01 по проект Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна средапо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Методика за извършване на оценката на потребностите”  представяме следнотo: 

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ:

"Личен асистент" -  постоянни грижи за дете, недееспособно лице или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.

"Домашен помощник" - услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.

Допустими потребители (кандидати)

  • Хора с увреждания и техните семейства
  • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

 Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:

-          Заявление от кандидата (Приложение 1) или от негов законен представител - настойник, родител, попечител (Приложение 2), когато става дума за дете под 18 г. или за пълнолетно, но недееспособно лице.

-          Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител, в случаите, в които това е приложимо – за справка.

-          Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).

-          Копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата.

На всички кандидат-потребители ще бъдат извършени оценки на потребностите - на място по домовете,   въз основа на Методиките за предоставяне на услугата в общността „Личен асистент” и „Домашен помощник” и в съответствие с „Методика за извършване на оценката на потребностите ”.

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Якимово   или на адрес: www.iakimovo.org

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Якимово в периода 03.10.2016г. до 14.10.2016г.  включително.

Телефон за информация: 09742/9905 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (zaqvlenie_potrebiteli.doc)Заявление деца[ ]234 Kb
Изтегли файла (zaqvlenie_potrebitel_1i.doc)Заявление[ ]233 Kb
opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ЕП ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИ
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat