Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Обявление за за реализация на проект „Интеграция на уязвими групи в община Якимово”

Е-мейл Печат ПДФ

logo_ep_2019

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г.и Оперативна програма,

„Наука и образование за интелигентен растеж,съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

BG05M9OP001-2.018-0001-C01 – „Интеграция на уязвими групи в община Якимово“

На 25.02.2019 г.  Кметът на община Якимово – г-н Георги Георгиев,  сключи договор № BG05M9OP001-2.018-0001-C01 с Министерство на труда и социалната политика и  Изпълнителна агенция „ОП Наука и образование за интелигентен растеж“ за реализация на проект „Интеграция на уязвими групи в община Якимово”. Проектът ще се изпълнява от 25.02.2019 г. до 31.12.2020 г. и е на обща стойност 885 614,22 лева,в т.ч. 497 550,00 по ОП РЧР ,от които 422 917.50 лева са европейското, а 74 632.50 лева е национално съфинансиране и 388 064,22 по ОП НОИР, от които 329854,59 лева са европейското, а 58 209,63  лева е национално съфинансиране.

Партньори на Община Якимово по проекта са : РОЗОЦВЕТА ЕООД, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "АЛЕКСИ БЕРЕМЛИЕВ - 1926" и ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЧИЦЕ"

Общата цел на проекта е: повишаването качеството на живот, социалното включване,  намаляване на бедността, прилагане на интегрирани мерки за трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите  

Специфичните цели на проекта са:

1.Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи, чрез прилагане на интегриран подход.

2.Осигуряване на достъп до образование и обучение, което води до подобряване трудовата пригодност на уязвимите лица.

3.Подобряване достъпа до социални и здравни услуги,  превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие.

4.Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи  към уязвимите групи.

5.Подкрепа за социално включване чрез достъп до образование и обучение, както и осигуряване на позитивна образователна среда

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г.и Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж,съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Дата на публикуване: 26.02.2019 г.

Обявлението може да видите ТУК
opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ЕП Обявление за за реализация на проект „Интеграция на уязвими групи в община Якимово”
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat