Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Информационни срещи

Е-мейл Печат ПДФ
„Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони.”
Във връзка с реализацията на проект номер 431-2-03-70/18.09.2008г „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Бойчиновци и Якимово”, Ви уведомяваме за предстоящите срещи по изпълнение на дейност 6 задача 2 /девет срещи в населените места за информиране на общността за: обратна връзка за разработената стратегия, учредената МИГ и изграждане на регистър от потенциални бенефициенти по ЛИДЕР/. Срещите ще бъдат проведени в периода 19.04-21.04, както следва:
  • На 19.04 - от 13.00 ч. в гр. Бойчиновци /Заседателна зала/ в и от 16.00 ч. в читалищата на селата Мърчево и Ерден
  • На 20.04 - от 11.00ч. в читалищата на селата Лехчево, Громшин и от 14.00ч. в читалищата на с. Кобиляк и с. Владимирово.
  • На 21.04 - от 11.00ч. в читалищата на селата Якимово и Комощица.

За повече информация тел: 09513/22-36

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини Информационни срещи
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat