Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ: "Социален асистент"

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА  ЯКИМОВО

Във връзка с изпълнение на програма „АСИСТЕНТСКА ПРОГРАМА“ представяме следнотo: 

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ:

"Социален асистент".- услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване  и други комунално-битови дейности.

Допустими потребители (кандидати)

  • Хора с увреждания и техните семейства
  • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:

- Заявление от кандидата или от негов законен представител – настойник

-  Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, в случаите, в които това е приложимо – за справка.

-  Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).

На всички кандидат-потребители ще бъдат извършени оценки на потребностите - на място по домовете,   въз основа на Методиките за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” в съответствие с „Методика за извършване на оценката на потребностите ”.

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Якимово   или на адрес: www.iakimovo.org

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Якимово в периода11.01.2021г. до 15.01.2021г.  включително.

Телефон за информация: 09742/9905 

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ: "Социален асистент"
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat