Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още три месеца

Е-мейл Печат ПДФ

На 29.12.2023г. Кмета на община Якимово – г-н Георги Георгиев сключи допълнително споразумение към договор BG05SFPR002-2.001-0071-С01 с наименование „Грижа в дома в община Якимово“. Проектът се финансира по процедура  BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Актуалният период на изпълнение на проекта е от 01.01.2023г. до 01.05.2024г., като бюджетът му е на обща стойност  192 314.15 лева, включващо  163 467.03 европейско съфинансиране и  28 847.12  лв. национално съфинансиране.

Удължаването на проекта ще допринесе за плавен преход във финансирането на услугата от проект към финансирана от държавата дейност, като най-малко 28 нуждаещи се лица ще имат ежедневен безплатен достъп до интегрирани услуги, насочени към грижа в дома, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, предоставяне на здравна информация.  Целите на проекта са  подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги, ориентирани към индивида грижи, както и насърчаване на достъпа до социална закрила.

В резултат от реализация на проекта се очаква постигането на следните резултати - подобряване на координацията и интеграцията на социалните и здравни услуги, осигуряване на равен достъп до тях на хората от уязвимите групи, индивидуализация на предлаганата подкрепа, по-точна оценка на потребностите и прилагане на мултидисциплинарен подход, основан на сътрудничество и комуникация между здравните, социалните професионалисти и специалистите от други сектори.

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ЕП Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още три месеца
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat