Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Текущи проекти

Е-мейл Печат ПДФ
Към настоящия момент Община Якимово работи съвместно с други общини  по следните проекти:
  •  "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Общините Бойчиновци и Якимово" по Програмата за развитие на селските райони, подмярка 431-2, по подхода «Лидер»
  •  "Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга” по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на  електронното управление”- Бенефициент по проекта е община Брусарци,а целевите групи са общинските администрации и администрациите в кметствата на общините Брусарци и Якимово
  •  "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление” – по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І – „Добро управление” , приоритет 1.2.”Прозрачна и почтена държавна администрация” – Бенефициент по проекта е община Оряхово ,а  общинските администрациии, общинските съветници, служителите и кметовете на кметства, гражданите и представителите на бизнеса от общините Оряхово, Якимово, Мизия, Бяла Слатина и Борован  са целевите групи

Предстоящи проекти

Е-мейл Печат ПДФ
Предстоящи проекти, които Община Якимово смята да осъществи са:
-по проект за енергийна ефективност - ремонт административната сграда на общината
-обновяване и модернизация на уличното осветление във всички населени места на общината
-рехабилитация на общинската пътна мрежа
 

Страница 18 от 18

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ЕП
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat