Протоколи от работата на комисията и решение за избор на изпълнител - почистване коритото на р. Душилица

Печат
На вниманието на всички заинтересовани лица

Относно:  "Инженеринг за изпълнение на "Аварийно-възстановителни работи по почистване на коритото на река Душилница в района на село Комощица, община Якимово"

Протокол № 2 от заседание на комисията, назначена със Заповед № 60/06.07.2020 г . на кмета на община Якимово

Протокол № 3 от заседание на комисията, назначена със Заповед № 60/06.07.2020 г . на кмета на община Якимово

Решение № 10/ 19.08.2020 г. по чл. 108, т. 1 от ЗОП


Цялата документация по тази процедура може да видите ТУК