Списък на категориите информация в Община Якимово, подлежаща на класификация като служебна тайна

Печат
Списък на категориите информация в Община Якимово, подлежаща на класификация като служебна тайна